Societatea Română de Pediatrie Socială este o organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit, a medicilor pediatri sau de alte specialităţi, dar cu preocupări în domeniul pediatriei sociale.

Scopul Societăţii Române de Pediatrie Socială constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialiştii cu preocupări în domeniul pediatriei sociale, în vederea îmbunătăţirii continue a cercetării şi practicii în acest domeniu.

Pentru realizarea acestui scop, SRPS isi propune urmatoarele obiective:
a) Dezvoltarea activitatii de pediatrie sociala.
b) Instruirea si cresterea continua a nivelului stiintific al membrilor Societatii, prin asigurarea accesului la o informatie de calitate si difuzarea unor informatii utile domeniului, inclusiv asupra ultimelor evolutii in plan international;
c) Stimularea si promovarea cercetarii stiintifice in domeniul pediatriei sociale.
d) Educatia medicala continua a specialistilor, prin programe corespunzatoare si prin elaborarea de criterii pentru acreditarea periodica a acestora, in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania;
e) Crearea unui cadru adecvat schimbului de idei si solutii intre membrii sai, pentru a rezolva mai bine, impreuna, problemele lor specifice;
f) Intretinerea legaturilor stiintifice si profesionale cu organisme similare străine sau internationale. Colaborarea cu asociaţiile de peste hotare va urmări în special difuzarea in randul membrilor SRPS a progreselor din domeniul pediatriei sociale, asigurarii unui schimb de valori si pentru a contribui la cunoasterea peste hotare a experientei romanesti.
g) Sprijinirea Ministerului Sanatatii, Colegiului Medicilor si a Universitatilor de Medicina in elaborarea de programe de sanatate, programe de instruire, elaborarea de Ghiduri in domeniul pediatriei sociale.
h) Promovarea programelor de cercetare stiintifica comune intre tari, participarea la unele grupuri de studiu internationale in vederea afirmarii SRPS in activitatea stiintifica internationala.

Principalele mijloace pentru realizarea scopului SRPS sunt:
a) Organizarea de manifestari stiintifice pe plan national, cu participare internationala si unele manifestari europene sau internationale la recomandarea si cu acordul acestor foruri stiintifice;
b) Organizarea de cursuri si programe de instruire inclusiv cu participare internationala;
c) Organizarea de concursuri cu premii pentru lucrari stiintifice valoroase cu ocazia congreselor nationale, in special pentru tinerii medici;
d) Editarea unei reviste de specialitate si/sau unei publicatii trimestriale de informare. Denumirea va fi stabilita de Consiliul Director. Activitatea acestor publicatii va fi coordonata de catre Consiliul Director al SRPS;
e) Decernarea unor premii si distinctii pentru activitatea desfasurata in vederea indeplinirii obiectivelor SRPS;
f) Alte activitati legale, pentru indeplinirea scopului si obiectivelor sale, inclusiv activitati economice directe cu conditia sa aiba un caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu realizarea scopului SRPS.

Calitatea de membru

Societatea Romana de Pediatrie Sociala este formata din membri fondatori, membri de onoare, membri activi, membri afiliati, membri corespondenti straini si membri sustinatori.

Membrii de onoare sunt personalitati cu activitate recunoscuta in domeniul pediatriei sociale. Membrii de onoare sunt scutiti de plata cotizatiei.

Membrii activi sunt medici pediatri sau de alte specialitati, cadre didactice, cercetatori din institute de specialitate, alti specialisti cu preocupari in domeniul pediatriei sociale, care recunosc Statutul Societatii, sunt aprobati si confirmati de Consiliul Director si isi platesc cotizatia anuala.

Membrii afiliati sunt medici de alte specialitati sau alti specialisti a caror sfera de activitate este apropiata sau interfereaza cu domeniul pediatriei sociale. Ei pot fi in acelasi timp membri si ai altor Societati medicale. Pot fi afiliati si studentii cu preocupari in domeniul pediatriei sociale, recomandati de un membru al Societatii. Membrii afiliati care au calitatea de student platesc 25% din cotizatia anuala. Membrii afiliati beneficiaza de reduceri ale taxelor de participare la manifestarile stiintifice organizate de SRPS.

Membrii corespondenti straini pot deveni medicii pediatri care s-au afirmat in domeniul pediatriei sociale in tarile lor sau pe plan international; au colaborat cu medicii pediatri romani si isi exprima dorinta de a fi membri ai SRPS. Membrii corespondenti straini nu platesc cotizatie anuala.

Membrii sustinatori pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine care sprijina financiar realizarea obiectivelor SRPS.

Obtinerea calitatii de membru activ sau membru afiliat se face pe baza unei cereri scrise adresata Consiliului Director. O data cu cererea se va depune si taxa de inscriere si cotizatia din anul respectiv.

Calitatea de membru sustinator se obtine in urma sustinerii financiare a SRPS cu minimum 50 Euro pentru persoane fizice si 100 Euro pentru persoane juridice, anual, valori ce pot fi modificate prin decizia Consiliului Director.

Calitatea de membru de onoare este acordata de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director.

Calitatea de membru corespondent strain se obtine prin recomandare scrisa din partea unui membru al Consiliului Director si validarea ei prin decizia majorităţii membrilor acestuia.

Medalia de onoare, premii si recompense

Consiliul Director poate hotari acordarea medalia de onoare unei personalitatilor romane si straine pentru merite deosebite in dezvoltarea pediatriei sociale si in activitatea SRPS.

Consiliul director 2016-2020

Preşedinte de onoare

Prof. Dr. Nicolae MIU (Cluj)

Preşedinte

Conf. Dr. Tudor Lucian POP (Cluj)

Vicepreşedinţi

Prof. Dr. Evelina MORARU (Iaşi)

Dr. Valeria HERDEA (București)

Prof. Dr. Cristina BORZAN (Cluj)

Secretar

Șef Lucr. Dr. Florina GABOR-HAROSA (Cluj)

Membri

Prof. Dr. Liviu POP (Timişoara)

Prof. Dr. Oana MĂRGINEAN (Tg. Mureș)

Prof. Dr. Mircea Gelu BUTA (Bistriţa)

Prof. Dr. Mihai GAFENCU (Timișoara)

Dr. Daniela RAJKA (Cluj)

Dr. Alin STĂNESCU (Bucureşti)